« Takaisin blogiin
Insider

Ergonomian Anatomia

Building Blocks

Tunnet varmasti käsitteen ergonomia. Tiedät, että se pitäisi ottaa huomioon työpaikallasi ja mieluiten myös omassa kodissasi. Mutta mitä ergonomian tieteen takana oikeastaan on ja milloin ja miksi aloimme huolestua hyvästä ergonomiasta?

Ergonomian Alkuperä

Ergonomia on kreikkalainen neologismi, joka koostuu sanoista "ergon", joka tarkoittaa työtä ja "nomos", jotka tarkoittaa lakia. Sanan alkuperä juontaa juurensa vuoteen 1857, jolloin puolalainen tiedemies Wojciech Jastrzębowski käytti sitä ensimmäisen kerran. Laajimmassa merkityksessä ergonomialla on siis tekemistä sisustussuunnittelun kanssa työpaikalla – niin fyysisen ympäristön, kuten tuolien, pöytien ja näyttöjen kuin henkisenkin ympäristön kanssa. Anatomian, fysiologian, sosiologian ja organisatorisen tieteen kaltaiset tieteenalat ovat kaikki osa ergonomian käsitettä.

Kaiken kaikkiaan kyse on siitä, että ihmisten ja fyysisten elementtien on pelattava yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla, koska tarvitsemme paljon fyysisiä työvälineitä ja saamme vain yhä enemmän työkaluja. Tämä ei ole aina ollut tilanne, vaan vasta teollistumisen ja korkeamman tuottavuusvaatimuksen ansiosta ihmiset alkoivat ajatella ergonomiaa. Esimerkiksi tanskalaiset hierojat taistelivat 1950-luvulla ns. työvoimistelun puolesta työaikana, joka auttaisi ehkäisemään tapaturmia, jotka johtuvat väsymyksestä ja samoista liikkeistä. Kuitenkin vasta 1960-luvulla työympäristöön alettiin todella kiinnittää huomiota Skandinaviassa. Aluksi huomiota kiinnitettiin tehtaiden tehtävien muuttamiseen, mutta kun työ siirtyi enemmän ruudun eteen, niin siirtyi ergonomiakin.

Lisätietoja työympäristön, työalueen ja työpisteen vuorovaikutuksesta

 

Kansainvälinen Näkökulma

Ergonomia koskee sekä työhön liittyvien vammojen ennaltaehkäisyä että hoitoa, mutta Euroopan maat eroavat huomattavasti toisistaan siinä, miten ne korostavat ergonomiaa ja työvälineitä.

Pohjoismaat ovat edenneet pitkälle ergonomian alalla, ja niillä on pitkät perinteet keskittyä ennalta ehkäiseviin toimiin. Erityisesti maat ovat ymmärtäneet, että työperäiset vammat ovat vaikea hoitaa, ja siksi ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää. Tästä syystä ne suorittavat vuosittainen työpaikka-arviointeja ja nimeävät "työsuojeluvaltuutettuja" työntekijöiden keskuudessa.

 

Takaisin Nykyhetkeen

"Moderni ergonomia" on tieteenala, joka tutkii, miten keho toimii ja miten sopeuttaa työpaikan ympäristö ihmiskehon luonnollisiin liikkeisiin. Päinvastainen - eli kun kehon on sopeuduttava työympäristöön ja sen suunnitteluun – on vanhentunut lähestymistapa ergonomiaan. Moderni ergonomia syntyi 1970-luvun puolivälissä, ja se vaikuttaa edelleen huonekalujen suunnitteluun ja tuotantoon. Erityisesti toimistokalusteille on tunnusomaista, että ergonomia keskittyy entistä enemmän nyky-yhteiskuntaan. Teknologian nopealla kehityksellä on myös merkittävä vaikutus moderniin ergonomiaan, mikä helpottaa yrityksiä auttamaan työntekijöiden tarpeissa.

Riippuen alasta, ergonomian käsite voidaan mieltää hyvin eri tavoin. Jos työskentelet toimistossa ja PC:n äärellä, pääpaino on yleensä toimistotilan ja toimistokalusteiden suunnittelussa. Tämä koskee myös terveydenhuolto- ja koulutusalan työntekijöitä, joiden työ on nykyään pääasiassa istumatyötä näytön edessä. Jos kyse on kuitenkin fyysisemmästä työstä tehtaalla tai vaikeammasta ulkotyöstä, keskitytään työasentojen ja nostotapojen vaihtamiseen sekä niihin liittyviin aputyökaluihin.

Alasta riippumatta tuloksena on onnellisempi ja terveellisempi työntekijä, mikä lisää tuottavuutta ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia yritykselle.

Ergonomian Tietosanakirja:

MSD: Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt (lihas- ja luuhäiriöt)

RSI: Rasitusvammat

Ergonominen profylaktinen työ = ennalta ehkäisevä ergonominen työ

EGA = Yksipuolisesti toistuva työ

OHS = Työterveyshuolto

 

 

News

Rasitusvamma: Rannekanava ja rannekipu

News

Rasitusvamma: Tenniskyynärpää (lateraalinen epikondyliitti)